Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hỏi đáp về Khiếu nại tố cáo
Xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội Đảng các cấp

Xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội Đảng các cấp

23-09-2015
Theo Tổng thanh tra Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu phải thực hiện đầy đủ, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài.
Thanh tra Chính phủ ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

20-08-2014
Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký...
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH