Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công khai kết quả thanh tra KTXH
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt

11-11-2021
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

09-11-2021
Ngày 09/11/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 33/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng...
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

14-10-2021
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

13-10-2021
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 30/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện...
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng

10-10-2021
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiên Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 31/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng .
Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

29-09-2021
Ngày 29/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 28/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

27-09-2021
Ngày 27/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 17/KL-TT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải...
Kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

30-08-2021
Ngày 30/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 26/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

24-08-2021
Ngày 24/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 25/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải. Theo đó đã...
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn

17-08-2021
Ngày 17/8/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 23/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn. Theo đó đã chỉ ra và yêu...
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh

12-08-2021
Ngày 12/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 22/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà...
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế

27-07-2021
Ngày 27/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 21/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế....
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

07-07-2021
Ngày 07/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 20/KL-TT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Công ty...
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính  và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

07-07-2021
Ngày 07/7/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 19/KL-TT về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh . Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh khắc phục...
Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

21-06-2021
Ngày 21/6/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 18/KL-TT về Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. Theo đó đã chỉ ra...
 Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, khởi tố vụ Mobifone mua AVG

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét, khởi tố vụ Mobifone mua AVG

15-02-2018
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thương vụ MobiFone mua AVG, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, và đề nghị chuyển cơ quan công an khởi tố điều tra. Xin giới thiệu toàn văn kết luận thanh tra như sau:
 Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10-09-2015
(Thanhtrahatinh) - Ngày 10/9/2015, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ công vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

24-08-2015
(Thanhtrahatinh) - Ngày 19/8/2015, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Tài chính - Ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Quản lý thuế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH