Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộ
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Trương Văn Cường)

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Trương Văn Cường)

07-01-2021
Bổ nhiệm ông Trương Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/01/2021
QĐ điều chuyển cán bộ (ông Phan Quang Cương)

QĐ điều chuyển cán bộ (ông Phan Quang Cương)

06-01-2021
Điều chuyển ông Phan Quang Cương - Chánh Văn phòng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng thanh tra, phòng chống tham nhũng (Phòng Nghiệp vụ 3), thay thế bà Nguyễn Thị Anh Trúc - được điều động sang nhận nhiệm vụ tại Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định về việc giao Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2

Quyết định về việc giao Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2

04-01-2021
Giao ông Lê Bá Đức - Phó Phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh giữ chức Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 đến thời điểm kiện toàn chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ 2.

QĐ về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Lê Toàn Thắng)

27-11-2020
QĐ về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Lê Toàn Thắng)

Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề (bà Trần Thị Thanh Nga)

08-10-2020
Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề (bà Trần Thị Thanh Nga)

Quyết định về việc xét nâng lương định kỳ cho CBCC (bà Nguyễn Thị Thùy Dương)

08-10-2020
Quyết định về việc xét nâng lương định kỳ cho CBCC (bà Nguyễn Thị Thùy Dương)
QĐ Bố trí phụ trách kế toán cơ quan (bà Nguyễn Thị Thùy Dương)

QĐ Bố trí phụ trách kế toán cơ quan (bà Nguyễn Thị Thùy Dương)

30-09-2020
Quyết định Bố trí phụ trách kế toán cơ quan (bà Nguyễn Thị Thùy Dương)
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với công chức Nguyễn Xuân Đào

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với công chức Nguyễn Xuân Đào

24-09-2020
Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức Nguyễn Xuân Đào
1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH