Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019). ------------ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn ------------ Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024). ------------ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024) ------------ Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024 ------------ Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024) ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) ------------ Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) ------------ Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội. ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). ------------ Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) ------------ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024). ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). ------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024) ------------ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024) ------------ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024). ------------ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024)
Công vănSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 677/TT-VP 06/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông
2 675/TT-VP 06/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Lộc Hà
3 696/TT-VP 03/12/2021 V/v lấy ý kiến về dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 693/TT-NV3 03/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở LĐTBXH
5 690/TT-NV4 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 (Đức Thọ)
6 687/TT-VP 02/12/2021 V/v phối hợp, cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
7 685/TT-NV1 01/12/2021 V/v góp ý xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở TN&MT
8 683/TT-NV1 30/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của huyện Nghi Xuân
9 681/TT-NV4 30/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của sở GDĐT
10 680/TT-NV2 30/11/2021 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của sở Kế hoạch và Đầu tư
11 679/TT-NV4 30/11/2021 V/v cho ý kiến về Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Thạch Hà
12 674/TT-NV3 29/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra thị xã Hồng Lĩnh
13 673/TT-NV2 29/11/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Hương Sơn
14 672/TT-VP 29/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Can Lộc
15 670/TT-NV1 29/11/2021 V/v góp ý xây dựng KH thanh tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp PTNT
16 669/TT-NV1 29/11/2021 V/v góp ý xây dựng KH thanh tra năm 2022 của huyện Hương Khê
17 667/TT-NV4 28/11/2021 V/v góp ý kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Công thương
18 664/TT-NV2 28/11/2021 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Xây dựng
19 663/TT-NV3 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
20 662/TT-NV2 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Tĩnh
21 661/TT-NV3 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của huyện Vũ Quang
22 660/TT-NV1 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của thị xã Kỳ Anh
23 26-CV/BCĐ 26/07/2020 Chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
24 1371/UBND-TH 25/07/2017 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH