Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Vụ việc tham nhũng

Hà Tĩnh: Tiến hành 18 cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 57 đơn vị

Đăng ngày 07-09-2015 08:29
158 Lượt xem
Xem cỡ chữ

01 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện các giải pháp PCTN trong hệ thống chính trị và nhân dân. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đã từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hành vi tham nhũng.

Lê Quỳnh Diên - Theo noichinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH