Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga

Đăng ngày 13-10-2021 10:05
1251 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 1

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH