Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trịnh Công Minh)

Đăng ngày 21-03-2023 10:46
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trịnh Công Minh)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH