Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với người lao động (Lê Thị Thu Hiền)

Đăng ngày 23-02-2023 10:42
23 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với người lao động (Lê Thị Thu Hiền)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH