Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ Về việc nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Thị Thùy Dương)

Đăng ngày 23-02-2023 10:40
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ Về việc nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Thị Thùy Dương)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH