Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 477-/QD-TTCP 28/06/2019 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​.
2 QĐ-TTCP 28/02/2017 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH