Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Thanh tra KTXH
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

20-07-2023
Ngày 20/7/2023, tại Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 112/QĐ-TT ngày 10/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh.
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt

11-11-2021
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

09-11-2021
Ngày 09/11/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 33/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng...
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

14-10-2021
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

13-10-2021
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 30/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện...
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng

10-10-2021
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiên Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 31/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng .
Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

29-09-2021
Ngày 29/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 28/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

27-09-2021
Ngày 27/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 17/KL-TT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải...
Kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

30-08-2021
Ngày 30/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 26/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

24-08-2021
Ngày 24/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 25/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải. Theo đó đã...
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn

17-08-2021
Ngày 17/8/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 23/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn. Theo đó đã chỉ ra và yêu...
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh

12-08-2021
Ngày 12/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 22/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà...
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế

27-07-2021
Ngày 27/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 21/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế....
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên

07-07-2021
Ngày 07/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 20/KL-TT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Công ty...
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính  và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

07-07-2021
Ngày 07/7/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 19/KL-TT về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh . Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh khắc phục...
Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

21-06-2021
Ngày 21/6/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 18/KL-TT về Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. Theo đó đã chỉ ra...
Hàng loạt dự án khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Hàng loạt dự án khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

26-07-2020
26 dự án nợ tiền ký Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT); 17 dự án nợ phí BVMT; các dự án chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, nhưng đã khai thác; các dự án thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường...
Hà Tĩnh: Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến sai phạm đất đai ở Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến sai phạm đất đai ở Nghi Xuân

21-05-2020
4 đối tượng bị khởi tố liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 7, nay là Khu đô thị mới thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
1 2 3 4 5 6 7
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH