Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Đăng ngày 29-09-2021 21:03
1124 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 29/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 28/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.

Tổ CNTT Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH