Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

Đăng ngày 09-11-2021 15:32
1498 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 09/11/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 33/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH