Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáo - Thống kê
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 05 năm 2021

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 05 năm 2021

21-05-2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 05 năm 2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 04 năm 2021

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 04 năm 2021

22-04-2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 04 năm 2021
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021

19-03-2021
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021
Báo cáo công tác thanh tra quý I-2021

Báo cáo công tác thanh tra quý I-2021

19-03-2021
Báo cáo công tác thanh tra quý I-2021
Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2021

Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2021

18-03-2021
Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 02/2021

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 02/2021

23-02-2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 02/2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng 01

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng 01

22-01-2021
Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng 01
Báo cáo công tác thanh tra tháng 11/2020

Báo cáo công tác thanh tra tháng 11/2020

23-11-2020
Báo cáo công tác thanh tra tháng 11/2020
Báo cáo công tác thanh tra tháng 10/2020

Báo cáo công tác thanh tra tháng 10/2020

27-10-2020
Báo cáo công tác thanh tra tháng 10/2020
Báo cáo công tác thanh tra quý III và 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo công tác thanh tra quý III và 9 tháng đầu năm 2020

18-09-2020
Báo cáo công tác thanh tra quý III và 9 tháng đầu năm 2020
Bá0 cáo công tác thanh tra tháng 8

Bá0 cáo công tác thanh tra tháng 8

21-08-2020
Báo cáo công tác thanh tra tháng 8
Báo cáo công tác thanh tra tháng 7 năm 2020

Báo cáo công tác thanh tra tháng 7 năm 2020

23-07-2020
Báo cáo công tác thanh tra tháng 7 năm 2020
Báo cáo Công tác thanh tra Quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo Công tác thanh tra Quý II và 6 tháng đầu năm 2020

19-06-2020
Báo cáo Công tác thanh tra Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
1 2
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH