Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang

Đăng ngày 07-09-2021 10:18
607 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/9/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH