Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức

Đăng ngày 07-09-2021 10:17
181 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/9/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH