Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kê khai tài sản

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đăng ngày 17-10-2017 14:33
254 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung về nhiều nội dung phải công khai cho nhân dân biết.

LTT - Theo VOV.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH