Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công khai kết quả thanh tra KTXH
 UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

09-03-2015
(Thanhtrahatinh) - Thực hiện Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trên cơ sở kết quả thanh tra tại Báo cáo số...
 UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình nhà nghỉ, khách sạn của 05 Công ty trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình nhà nghỉ, khách sạn của 05 Công ty trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

06-03-2015
(Thanhtrahatinh) - Thực hiện Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình nhà nghỉ, khách sạn của 05 Công ty TNHH: Hải Anh, Quốc Vinh, Lâm Anh, Phú Nông, Hoàng Anh trên địa bàn huyện...
 Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Dự thảo kết luận thanh tra việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (giai đoạn 3) tại xã Kỳ Phương và Dự án Khu hạ tầng công nghiệp Phú Vinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Dự thảo kết luận thanh tra việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (giai đoạn 3) tại xã Kỳ Phương và Dự án Khu hạ tầng công nghiệp Phú Vinh.

16-01-2015
(Thanhtrahatinh) - Chiều ngày 15/1/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp công bố Dự thảo kết luận thanh tra việc việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Thương mại đa ngành nghề Lợi Châu (giai đoạn 3) tại xã Kỳ Phương và Dự án Khu hạ tầng công nghiệp Phú Vinh
 Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra tại Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh

Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra tại Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh

06-11-2014
(ThanhtraHatinh) - Ngày 05/11/2014, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh.
 UBND Thành phố Hà Tĩnh ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra - khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại 04 đơn vị phường, xã: Thạch Linh, Trần Phú, Tân Giang, Thạch Bình.

UBND Thành phố Hà Tĩnh ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra - khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại 04 đơn vị phường, xã: Thạch Linh, Trần Phú, Tân Giang, Thạch Bình.

18-08-2014
(ThanhtraHatinh) - Thực hiện Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại 04 đơn vị phường, xã: Thạch Linh, Trần Phú, Tân Giang, Thạch Bình. Trên cơ sở Báo cáo kết...
1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH