Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộ
Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng

Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng

04-11-2021
Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga

13-10-2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 1
Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

07-10-2021
Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thanh tra viên, Văn phòng tới nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh.
Điều chuyển công tác đối với bà Đoàn Thị Nguyệt

Điều chuyển công tác đối với bà Đoàn Thị Nguyệt

07-10-2021
Điều chuyển công tác đối với bà Đoàn Thị Nguyệt, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 2 tới nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh.
Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng

Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng

07-10-2021
Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 1 tới nhận công tác tại Văn phòng, Thanh tra tỉnh.
Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang

07-09-2021
Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/9/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức

Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức

07-09-2021
Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/9/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Lê Văn Cường)

Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Lê Văn Cường)

13-05-2021
Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Lê Văn Cường)
Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho CBCC (Nguyễn Tiến Dũng)

Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho CBCC (Nguyễn Tiến Dũng)

13-05-2021
Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề cho CBCC (Nguyễn Tiến Dũng)
Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Đặng Thị Quỳnh Nga)

Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Đặng Thị Quỳnh Nga)

13-05-2021
Quyết định về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Đặng Thị Quỳnh Nga)
Quyết định Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Phan Tiến Phú)

Quyết định Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Phan Tiến Phú)

13-04-2021
Quyết định Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Phan Tiến Phú)
Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức (Trương Văn Ninh)

Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức (Trương Văn Ninh)

13-04-2021
Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức (Trương Văn Ninh)

Quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Viết Thắng)

13-04-2021
Quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Viết Thắng)
V/v tiếp nhận và bố trí công tác (Phan Anh Sơn)

V/v tiếp nhận và bố trí công tác (Phan Anh Sơn)

12-04-2021
V/v tiếp nhận và bố trí công tác (Phan Anh Sơn)
Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

20-01-2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Phạm Thị Quỳnh Trang, Phòng nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh, như sau: Ngạch Thanh tra viên Mã ngạch 04.025 Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề từ 5% lên 6%
Quyết định về việc nâng lương đến hạn cho cán bộ, công chức (Trần Thái Từ)

Quyết định về việc nâng lương đến hạn cho cán bộ, công chức (Trần Thái Từ)

20-01-2021
Nâng bậc lương đối với ông Trần Thái Từ, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, như sau: Ngạch Thanh tra viên; Mã ngạch: 04.025; Từ bậc 1, hệ số lương: 2,34; lên bậc 2, hệ số lương: 2,67.
Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề (Mai Thị Hồng Hạnh)

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề (Mai Thị Hồng Hạnh)

20-01-2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, như sau: Ngạch Thanh tra viên chính Mã ngạch 04.024 Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề từ 11% lên 12%
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Thái Quang Hưng)

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Thái Quang Hưng)

07-01-2021
Bổ nhiệm ông Thái Quang Hưng, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 4, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, kể từ ngày 07/01/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Từ Quốc Việt)

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Từ Quốc Việt)

07-01-2021
Bổ nhiệm ông Từ Quốc Việt, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, kể từ ngày 07/01/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (bà Võ Thị Hoa)

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (bà Võ Thị Hoa)

07-01-2021
Bổ nhiệm bà Võ Thị Hoa, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, kể từ ngày 07/01/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH