Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin trong nước

Đại hội XIII thảo luận, góp ý văn kiện với nhiều nội dung quan trọng

Đăng ngày 27-01-2021 08:28
255 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp tục ngày làm việc thứ ba Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại biểu đã thảo luận, góp ý văn kiện với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tăng cường đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế…

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH