Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng

Đăng ngày 07-10-2021 10:13
564 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 1 tới nhận công tác tại Văn phòng, Thanh tra tỉnh.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH