Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Hà Tĩnh tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh và các nghị quyết chuyên đề đã ban hành

Đăng ngày 30-11-2022 00:15
580 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Nghị quyết 26 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH