Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 23-01-2021 09:21
558 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của đơn vị trong năm 2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH