Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2022” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đăng ngày 24-07-2018 14:13
59 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2022”; Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Ngô Thị Lợi - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH