Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021)

Đăng ngày 28-05-2021 09:54
720 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”do UBND tỉnh phát động, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đặc biệt trong toàn ngành

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH