Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn ngành Thanh tra

Đăng ngày 04-02-2021 09:28
133 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn ngành Thanh tra

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH