Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành

Đăng ngày 28-03-2022 20:34
521 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hưởng ứng phong trào thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” do Thanh tra Chính phủ phát động và phong trào thi đua “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022” do UBND tỉnh phát động, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH