Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022

Đăng ngày 29-03-2022 20:36
432 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH