Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 15/KH-TT 30/11/2021 KH Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH