Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

Đăng ngày 24-08-2021 08:37
944 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 25/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải khắc phục một số tồn tại hạn chế đồng thời xử lý về kinh tế, Cụ thể:

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH