Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh

Đăng ngày 12-08-2021 08:58
825 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 12/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 22/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Hà Tĩnh khắc phục một số tồn tại hạn chế đồng thời xử lý về kinh tế

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH