Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế

Đăng ngày 27-07-2021 09:00
901 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 21/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Quế khắc phục một số tồn tại hạn chế đồng thời xử lý về kinh tế

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH