Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Đăng ngày 21-06-2021 09:23
1100 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 21/6/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 18/KL-TT về Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh. Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh khắc phục một số tồn tại hạn chế đồng thời xử lý về kinh tế.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH