Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Đăng ngày 07-07-2021 09:04
707 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 07/7/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 19/KL-TT về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh . Theo đó đã chỉ ra và yêu cầu Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh khắc phục một số tồn tại hạn chế đồng thời xử lý về kinh tế.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH