Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Khen thưởng, xử phạt
Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

17-10-2022
Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022
Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với bà Phạm Thị Quỳnh  Trang

Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với bà Phạm Thị Quỳnh Trang

10-01-2022
Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với bà Phạm Thị Quỳnh Trang
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng

11-11-2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng
Nâng bậc lương đối với bà Võ Thị Hoa, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh

Nâng bậc lương đối với bà Võ Thị Hoa, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh

10-11-2021
Nâng bậc lương đối với bà Võ Thị Hoa, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH