Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Kỳ họp chuyên đề sẽ quyết nghị nhiều vấn đề cần kíp trong phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 05-11-2021 10:55
54 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ khẳng định: Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII không chỉ xem xét, quyết định kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền, giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ mà còn giải quyết các vấn đề trong điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH