Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng

Đăng ngày 11-11-2021 14:33
453 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH