Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ Về việc cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên

Đăng ngày 15-02-2023 10:33
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ Về việc cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH