Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

Đăng ngày 31-01-2023 10:31
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH