Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Quy trình nghiệp vụ thanh tra KTXH
 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh.

17-05-2016
(ThanhtraHatinh) Trong thời gian qua, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyễn biến, đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng phát huy hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động thanh tra nói chung.Tuy nhiên, qua theo dõi thực hiện xử...
 Hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

07-01-2016
(ThanhtraHatinh) - Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.
 Bàn về công tác khảo sát trước khi tiến hành một cuộc thanh tra

Bàn về công tác khảo sát trước khi tiến hành một cuộc thanh tra

15-12-2015
(ThanhtraHatinh) Từ khi về công tác tại Thanh tra tỉnh, được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra, tham gia các đoàn thanh tra, bản thân tôi nhận thấy, để tiến hành một cuộc thanh tra thì giai đoạn chuẩn bị là rất quan trọng, trong đó không thể thiếu khâu khảo sát. Tuy nhiên, nhiều khi...
 Công tác xử lý sau thanh tra thực trạng và giải pháp

Công tác xử lý sau thanh tra thực trạng và giải pháp

03-09-2015
(ThanhtraHatinh) - Trong những năm qua, công tác thanh tra tại Hà Tĩnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Các cuộc thanh tra được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hiệu...
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH