Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định về việc nâng lương đến hạn cho cán bộ, công chức (Trần Thái Từ)

Đăng ngày 20-01-2021 10:39
528 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng bậc lương đối với ông Trần Thái Từ, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, như sau: Ngạch Thanh tra viên; Mã ngạch: 04.025; Từ bậc 1, hệ số lương: 2,34; lên bậc 2, hệ số lương: 2,67.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH