Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Phan Tiến Phú)

Đăng ngày 13-04-2021 07:56
824 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Ông Phan Tiến Phú)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH