Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Sớm hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Đăng ngày 12-11-2021 10:51
109 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 33 nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đến nay, các sở, ngành đã hoàn thành và trình UBND tỉnh 8 nội dung, gồm 2 báo cáo và 6 nghị quyết chuyên đề.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH