Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại Lâm Đồng

Đăng ngày 13-07-2020 08:19
353 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Thông báo Kết luận thanh tra số 1103/TB-TTCP ngày 08/7/2020.

Võ Văn Phúc - Theo Thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH