Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra Dự án nhà máy xi măng Quang Sơn

Đăng ngày 02-11-2022 15:03
86 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 2/11, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình đề xuất, triển khai thực hiện Dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổ CNTT - theo thanhtra.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH