Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Thanh tra Chính phủ tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 31-08-2020 08:27
420 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch số 1496/KH-TTCP về việc tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH