Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-08-2015 15:25
937 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Ngày 19/8/2015, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Tài chính - Ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Quản lý thuế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Quỳnh Trang - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH