Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công khai kết quả thanh tra KTXH

Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 10-09-2015 15:25
874 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Ngày 10/9/2015, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ công vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh Hòa - Phòng nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH