Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Đăng ngày 08-06-2021 10:06
350 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH