Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tổ chức bộ máy
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

17-04-2018
Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo hiện nay

02-02-2018
Lãnh đạo cơ quan tỉnh hiện nay bao gồm 01 Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh thanh tra.
1
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH